MERKNADER

Trehus beveger seg fortsatt lenge etter at det er ferdig. Derfor er det svært viktig at underlaget for fliser og puss er fast og kan bære (gipsplater eller annet). Sprekker i undersiden overføres til veggkledningsmaterialet. Og kuldebroer, f.eks i isolasjon / plast på utsiden forårsake sprekker på innsiden.